Usługi koparko-ładowarką


Wykonujemy usługi koparko-ładowarką w zakresie:

  • wykopy pod budynki
  • niwelacja terenu
  • sprzedaż i dowóz przesianego czarnoziemu oraz przygotowanie terenu z jego użyciem
  • rozładunek materiałów na paletach
  • wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne